Lokata na szóstkę

,,Lokata na szóstkę” funkcjonuje na następujących warunkach:

  1. lokata wnoszona jest na okres 3 miesięcy;
  2. lokata nie jest odnawialna;
  3. wypłata kwoty lokaty wraz z należnymi odsetkami następuje w następnym dniu roboczym po upływnie okresu trwania depozytu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku;
  4. za wcześniejsze zerwanie lokaty deponent traci prawo do oprocentowania lokaty;
  5. minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł;
  6. oprocentowanie lokaty, wg stałej stopy procentowej, wynosi 6,00 % w stosunku rocznym, przez cały okres obowiązywania lokaty;
  7. lokata dostępna kanałami tradycyjnymi oraz elektronicznymi;
  8. okres obowiązywania oferty "Lokaty na szóstkę" - do dnia podjęcia uchwały o odwołaniu oferty przez Zarząd;
  9. lokata wchodzi w życie od 15.05.2023 r.