Lokata Pożytek

,,Lokata Pożytek” funkcjonuje na następujących warunkach:

  1. lokata wnoszona jest na okres 6 miesięcy;
  2. lokata nie jest odnawialna;
  3. wypłata kwoty lokaty wraz z należnymi odsetkami następuje w następnym dniu roboczym po upływnie okresu trwania depozytu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku;
  4. za wcześniejsze zerwanie lokaty deponent traci prawo do oprocentowania lokaty;
  5. minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł;
  6. oprocentowanie lokaty, wg stałej stopy procentowej, wynosi 5,20 % w stosunku rocznym, przez cały okres obowiązywania lokaty;
  7. lokata wchodzi w życie od 15.06.2022 r.