BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 20 Stycznia 2018 r.  
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Wspólnoty   /   Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych   /   

Treść strony

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
 2. poniesione wydatki są udokumentowane;
 3. zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej:

1. zabezpieczony hipoteką na nieruchomości        -             5,85%

2. zabezpieczony innymi formami zabezpieczeń    -             6,55%

Kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy niż 15 lat, tj. 180 miesięcy.

Karencja w spłacie kapitału (tj. określony w Umowie okres od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału) nie może być dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

Spłata kredytu może następować wg poniższych dwóch wariantów:

 1. w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (metoda annuitetowa);
 2. w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

Środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek pobierane są z rachunku bieżącego - na którym ewidencjonowane są środki z przeznaczeniem na fundusz remontowy lub pomocniczego - celowego z przeznaczeniem na fundusz remontowy, prowadzonego przez Bank.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 831478 osób