BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 4 Lipca 2020 r.  
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • Diners Club International

Nawigacja

Kredyty   /   Wspólnoty   /   Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych   /   

Treść strony

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny „Dobra Wspólnota” przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków

 1. refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
 2. poniesione wydatki są udokumentowane;
 3. zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

Oprocentowanie kredytu wynosi:       WIBOR 3M + marża banku 2,40%.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 3,00 %, min. 300,00 zł. Opłata przygotowawcza   za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 300,00 zł; opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu; opłata podlega pobraniu w dniu złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Banku.

     Kredyt udzielany jest na okres do 300 miesięcy.

Karencja w spłacie kapitału (tj. określony w Umowie okres od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału) nie może być dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

Spłata kredytu może następować wg poniższych dwóch wariantów:

 1. w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (metoda annuitetowa);
 2. w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

Środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek pobierane są z rachunku bieżącego - na którym ewidencjonowane są środki z przeznaczeniem na fundusz remontowy lub pomocniczego - celowego z przeznaczeniem na fundusz remontowy, prowadzonego przez Bank.

,,Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną i remontową BGK” na następujących warunkach:

 

 1. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka WIBOR 3M + marża Banku  w wysokości   2,40 %. Odsetki płatne są w ratach miesięcznych lub kwartalnych (w zależności  od terminu płatności rat kapitału kredytu).
 2. Raty kapitału kredytu płatne są w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Możliwa karencja spłat rat do 2 lat od daty uruchomienia kredytu.
 3. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 3,00 %, min. 300,00 zł. Opłata przygotowawcza   za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 300,00 zł; opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu; opłata podlega pobraniu w dniu złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Banku.
 4. Okres kredytowania wynosi do 25 lat.
 5. Zabezpieczenie kredytu zgodnie z Instrukcją prawnych form zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym. 

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych na cele termomodernizacyjne i remontowe związane z termomodernizacją. 

Oprocentowanie od kapitału przeterminowanego wynosi 11,2% w stosunku rocznym.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1384812 osób