BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Piątek 19 Stycznia 2018 r.  
Henryka, Mariusza, Erwina

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Rolnicy   /   Kredyty w rachunku bieżącym i rewolwingowy   /   

Treść strony

Kredyty w rachunku bieżącym i rewolwingowy

 

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.

 1. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego w przypadku braku środków na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu.
 2. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach przyznanego/udzielonego limitu kredytowego (z wyłączeniem tytułów egzekucyjnych).
 3. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu kredytowego przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.
 4. Wysokość przyznanego/udzielonego limitu kredytowego jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej.
 5. Kwota przyznanego/udzielonego limitu kredytowego nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych,
 6. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy.

 

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego
na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności rolniczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu .

Kredyt rewolwingowy nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, przelewem części lub całości kredytu na wskazany rachunek.

Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

Oprocentowanie kredytów: w rachunku bieżącym i rewolwingowego już od 7,00% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 830723 osób