BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Piątek 19 Stycznia 2018 r.  
Henryka, Mariusza, Erwina

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Rolnicy   /   Kredyty inwestycyjne   /   

Treść strony

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 1. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie:
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem, że środki te nie wynikają z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku,
 • nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia,
 • zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej,
 • zakupionych  materiałów i urządzeń,
 • poniesionych nakładów inwestycyjnych wykonanych systemem gospodarczym, udokumentowanych odpowiednio wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami wystawionymi na Kredytobiorcę, rachunkami, wyceną rzeczoznawcy lub kosztorysem powykonawczym.
 1. Kredyt inwestycyjny wraz z środkami własnymi i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 2. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i ma być udokumentowany.
 3. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji.
 4. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku.
 5. Oprocentowanie już od 7,00% w stosunku rocznym. 

Kredyt inwestycyjny "DOBRY KREDYT GOSPODARCZY"

 1. Kredyt udzielany jest z terminem spłaty do 10 lat.
 2. Możliwość karencji w spłacie rat kapitału do 1 roku.
 3. Oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości;
 •              od 6,6 % w stosunku rocznym, z okresem kredytowania do 5 lat,
 •              od 7,6 % w stosunku rocznym, z okresem kredytowania powyżej 5 lat.

Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 1,2 %, min. 20,00 zł., dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0 %, min. 20,00 zł.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

"Kredyt na zakup ziemi rolniczej" - kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych.
 • okres kredytowania do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 2 lat,
 • raty płatne kwartalnie, półrocznie lub w okresach rocznych, 
 • oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, indeksowanej wg stawki WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,0% w stosunku rocznym, raty odsetkowe płatne kwartalnie,
 •  prowizja od udzielonego kredytu 1,0%  dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0% min. 200,00 PLN,
 • prowizja za rozpatrzenie wniosku 200,00 PLN.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 830713 osób