BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Środa 18 Października 2017 r.  
Łukasza, Juliana, Bogumiły

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   Kredyty mieszkaniowe   /   

Treść strony

Kredyty mieszkaniowe

1. „Kredyt Mieszkaniowy” kredyt przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych.

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 • Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to nawet 85% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 • Okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat.
 • Można skorzystać z karencji w spłacie kapitału w terminie do 24 miesięcy.
 • „Kredyt mieszkaniowy" może być wykorzystany na:

1. zakup działki budowlanej;

2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;

6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu   jednorodzinnego,
b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem     bieżących  konserwacji   i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
c. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9.  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową   lub dewelopera):

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

12. prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 1,5% dla klientów BS w Kożuchowie posiadających ROR, dla pozostałych klientów 2,5%*.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej:   

 •   do     10 lat                                5,65%                                                            
 •   pow. 10 lat                                6,05%         

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,15% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 100.000,00 zł, okres spłaty 120 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 5,65%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 1,50%,  koszt kredytu (całkowita kwota odsetek wraz z prowizją) 32.663,18 zł., całkowita kwota do zapłaty 132.663,18 zł, raty równe w wysokości 1.093,03 zł. 

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Kredyt "Dobry Kredyt Mieszkaniowy" przeznaczony na cele mieszkaniowe.
 • Okres kredytowania do 240 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 2,75% 
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów posiadających rachunek bieżący,  ROR lub EFEKT 1,50%, dla pozostałych klientów 3,00% nie mniej niż 150,00 zł.
 • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 4,72% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 100.000,00 zł, okres spłaty przez 240 miesiący, w równych ratach kapitałowo-odstekowych: 239 x 629,60 zł i 1 x 630,65 zł oprocentowanie w skali roku 4,44% (WIBOR 3M 1,69% + marża Banku 2,75%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 1,50%. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 52.605,05 zł. w tym prowizja 1.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 152.605,05 zł. 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 777267 osób