BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Środa 18 Października 2017 r.  
Łukasza, Juliana, Bogumiły

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   Kredyt konsolidacyjny   /   

Treść strony

Kredyt konsolidacyjny Plus

„Kredyt Konsolidacyjny Plus” może być udzielony na spłatę następujących zobowiązań:

kredyt/pożyczka gotówkowa, kredyt/pożyczka samochodowa, limit w karcie kredytowej, limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredyt/pożyczka hipoteczna, kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności), kredyt studencki, kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy .

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy, z możliwością udzielenia kredytu do 100% wartości nieruchomości.
 3. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy.
 4. Warunkiem udzielenia kredytujest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.
 5. Dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe srodki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł.
 6. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku.
 7. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi lub przystąpienie Kredytobiorcy do umowy grupowego ubezpieczenia nieruchomości dostępnego w Banku.

        8. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 2%.

        9. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału do 1 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym:   

 •  do 3 lat                                    8,25%                                                        
 •  od 3 do 5 lat                             9,00%                                                        
 •  od 5 do 10 lat                           9,50%
 •  pow. 10 lat                               9,75%          

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,32% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 50.000,00 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 9,00%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 2,00%, koszt kredytu (całkowita kwota odsetek wraz prowizją) 13.302,90 zł., całkowita kwota do zapłaty 63.302,90 zł, raty równe w wysokości 1.038,38 zł. 

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 777244 osób